MOKYMO AKTUALUMAS IR NAUDA:

ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (BDAR) tarp asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygų yra nurodyta ir teisėtų interesų sąlyga (BDAR 6 str. 1 d. 6 p.). Asmens duomenų tvarkymą grindžiant teisėtų interesų sąlyga, būtina atlikti teisėtų interesų vertinimą (balanso testą). Nuo to priklauso ar duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, iš viso galės remtis teisėtais interesais. Neatlikus balanso testo, rizikuojama, kad asmens duomenų tvarkymas gali būti pripažintas neteisėtu. Taip pat labai svarbu kokybiškai atlikti balanso testą/-us.

Šis seminaras skirtas detaliai aptarti ir išnagrinėti teisėtų interesų vertinimą (balanso testą), reikalavimus jo atlikimui, taip pat balanso testo ypatumus konkrečiais praktiniais atvejais. –

Kas bus aptarta mokymuose:

•Balanso testas kaip instrumentas įvertinti teisėtus duomenų valdytojo interesus pagal BDAR (6 str. 1 d. f punktas).

•Teisėti interesai kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga. Skirtumai nuo kitų teisėto tvarkymo sąlygų, pavyzdžiai.

•Atvejai, kai reikia atlikti balanso testą. Kuo balanso testas skiriasi nuo poveikio duomenų apsaugai vertinimo?

•Duomenų apsaugos pareigūno ir kitų atsakingų asmenų/padalinių vaidmuo atliekant balanso testą.

•Aktuali teismų praktika dėl balanso testo.

•Reikalavimai balanso testui.

•Balanso testo etapai, atlikimas. Balanso testo formos.

•Kaip praktiškai atlikti balanso testą?

•Balanso testo atlikimo ypatumai:

                              Vaizdo stebėjimo atveju;

                              Tiesioginės rinkodaros atveju;

                              Pokalbių įrašymo atveju;

                              Elektroninės darbo vietos stebėjimo atveju;

                              Lokacijos (GPS) kontrolės atveju ir kitais atvejais.

•Kaip tinkamai įforminti balanso testą?

•Balanso testo pateikimas (pagal poreikį) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: ką reikia žinoti?

Apibendrinimai, diskusijos. •

Kaina: 95  EUR 

Pradžia: 2020-05-05 13:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI TEISĖTŲ INTERESŲ VERTINIMAS (BALANSO TESTAS) PAGAL BDAR
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586