Mokymų įžangoje pristatoma korupcijos samprata ir elementai bei naujausia korupcijos paplitimo statistika ir reguliavimo tendencijos.

•       Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje ir korupcijos prevencijos sistema

Mokymuose aptariamas antikorupcinės aplinkos kūrimo poreikis, reikalingi ištekliai, masto nustatymas, aptariama, į ką reikėtų atsižvelgti pradedant kurti antikorupcinę aplinką įstaigoje. Pateikiamas pavyzdinis modelis, nuo ko būtų galima pradėti, kaip įvertinti, ar antikorupcinė aplinka įstaigoje efektyvi. Pristatoma, kuo skiriasi antikorupcinė aplinka nuo korupcijos prevencijos, kokios šių kategorijų bendros sąsajos, skirtumai, ir kokia to praktinė reikšmė.

•       Pokyčiai Korupcijos prevencijos įstatyme nuo 2022 metų

Pristatoma naujoji Korupcijos prevencijos koncepcija, kuria grindžiami 2022 metais įsigaliosiantys Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimai. Aptariama, kokie nauji įpareigojimai nustatomi įstaigoms, kaip juos įgyvendinti, kaip pasikeis korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo metodas bei aptariami kiti klausimai, kuriuos verta žinoti siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti naujus reikalavimus.

•       Atskirų korupcijos prevencijos priemonių aptarimas

Atskirai aptariamos korupcijos prevencijos priemonės, numatytos Korupcijos prevencijos įstatyme (korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, korupcijos prevencijos darbotvarkės ir planai, teisės aktų antikorupcinis vertinimas, atsparumo korupcijai lygio nustatymas, korupcijos rizikos valdymo vertinimas, elgesio standartų diegimas, t.t.), kituose įstatymuose (interesų deklaravimas, pranešėjų apsauga, turto ir pajamų deklaravimas, t.t.) bei įstatymuose nenumatytos, bet gerąja praktika laikytinos priemonės (vadovo pozicija, korupcijos tolerancijos lygio įstaigoje nustatymas, antikorupcinė politika, antikorupcinis švietimas, dovanų politika ir t.t.).

Dalyvio kaina – 105 EUR

Pradžia: 2021-11-19 08:30:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS SISTEMA: PAGRINDINĖS PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMAS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586