NUOTOLINIAI MOKYMAI MS EXCEL NUO BAZINIŲ ŽINIŲ IKI DRĄSAUS NAUDOJIMO
Pradžia: 2021-04-19 13:30:00
NAUDA: MS Excel – tai populiariausia duomenų apdorojimo, skaičiavimo programa. Visur,  kur reikalinga produktyvi duomenų analizė. Išklausę bazinį kursą, gebėsite dirbti MS Excel programa. Lengvai kursite lenteles, skaičiavimuose panaudosite formules ir funkcijas, rūšiuosi...
NUOTOLINIAI MOKYMAI NUO ĮPRASTŲ SITUACIJŲ IKI KONFLIKTŲ SPRENDIMO BEI DARBO SU AGRESYVIAI NUSITEIKUSIAIS KLIENTAIS
Pradžia: 2021-04-20 09:00:00
TEMOS: Kam reikia klientų aptarnavimo standartų? Jų naudos ir … nepatogumai. Kas kuria, ir kas griauna gerą įvaizdį. Pokalbio su klientu eiga ir algoritmai. Kaip profesinio išmanymo ir bendravimo įgūdžių derinys sukuria rezultatą. Iš ko susideda bendravimas su klientu? N...
NUOTOLINIAI MOKYMAI SENIŪNO VAIDMUO STIPRINANT SOCIALINĮ KAPITALĄ
Pradžia: 2021-04-28 10:00:00
MOKYMO TEMOS : •Gyventojų aktyvumas  – socialinio kapitalo dalis. Kas yra geras valdymas? Kaip aktyvinti seniūnijų bendruomenių atstovus, seniūnaičius dalyvauti viešojo sektoriaus valdyme? •Seniūnijos gyventojų poreikių tyrimai, apklausų organizavimo būdai? •S...
NUOTOLINIAI MOKYMAI ADMINISTRACINĖ KALBA IR JOS VARTOSENA DOKUMENTUOSE. KALBOS ETIKETAS
Pradžia: 2021-04-29 11:00:00
Tikslas – tobulinti darbuotojų administracinės kalbos (rašytinės ir sakytinės)  vartojimo įgūdžius. Uždaviniai: – formuoti administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarbos suvokimą; – lavinti gebėjimus kanceliarinėmis kalbos priemonėmis tinkamai įformi...
NUOTOLINIAI MOKYMAI DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS
Pradžia: 2021-05-12 09:00:00
PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS: • Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos. • Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje. • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikala...
NUOTOLINIAI MOKYMAI VADOVAVIMO DARBUOTOJAMS PRAKTINĖ PSICHOLOGIJA: KAIP MOTYVUOTI ATLIKTI DARBUS
Pradžia: 2021-05-13 09:00:00
SKIRTA: struktūrinių padalinių vadovams, grupių vadovams, visiems, turintiems pavaldinių NAUDA MOKYMŲ DALYVIAMS: •Mokės apibrėžti ir komunikuoti tikslus skirtingų kompetencijų pavaldiniams. •Išmoks, kaip pareikalauti atlikti taip vadinamus „papildomus“ darbus, kurių ...