NUOTOLINIAI MOKYMAI DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 2023 M. NAUJAUSI PAKEITIMAI
Pradžia: 2022-11-28 09:00:00
PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS: •DSS reglamentuojantys dokumentai, jų nauji ir būsimi pakeitimai •DSS organizavimo sistema. Kas atsakingas už DSS? •DSS ir personalo valdymas – komandinis darbas •DSS instruktavimas. Kokios turi būti DSS instrukcijos ir instruktavimo metoda...
NUOTOLINIAI MOKYMAI PRAKTINIAI PATARIMAI: KAIP PARENGTI GERĄ TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ?
Pradžia: 2022-11-30 10:00:00
Mokymų temos: 1.Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai Techninės specifikacijos aspektu (0,5 akad. val.). 2. Techninės specifikacijos sąsajos su viešųjų pirkimų sutartimis ir pirkimų sąlygomis ypatumai (0,5 akad. val.). 3. Techninės specifikacijos rengimo praktika (praktik...
NUOTOLINIAI MOKYMAI DARBO KODEKSO pakeitimai nuo 08.01, 11.01 ir nuo 2023 M.
Pradžia: 2022-12-06 09:00:00
PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS: – Darbo kodekso pakeitimai.– Kokias dažniausiai klaidas daro organizacijos, sudarydamos darbo sutartis? Kokie punktai privalomai turi būti įtraukti į darbo sutartis?– Kurios darbo sutarties rūšys lanksčiausios, kada kurią geriausia sudaryti ...
NUOTOLINIAI MOKYMAI ADMINISTRACINĖ KALBA IR JOS VARTOSENA DOKUMENTUOSE. KALBOS ETIKETAS
Pradžia: 2022-12-07 09:00:00
Tikslas – tobulinti darbuotojų administracinės kalbos (rašytinės ir sakytinės)  vartojimo įgūdžius. Uždaviniai: – formuoti administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarbos suvokimą; – lavinti gebėjimus kanceliarinėmis kalbos priemonėmis tinkamai įformi...
NUOTOLINIAI MOKYMAI DARBUOTOJŲ ELGESYS IR VEIKSMAI BENDRAUJANT SU AGRESYVIAI NUSITEIKUSIAIS KLIENTAIS/ INTERESANTAIS
Pradžia: 2022-12-12 09:00:00
Programa parengta remiantis:   Programa paruošta remiantis bendravimo psichologija, įtraukiant emocijų valdymo technikas. Seminaras skirtas:  organizacijoms – darbuotojams, kurie dirba su klientais Nauda: •Geresnė darbuotojų, dirbančių su klientais, asmeninė...