MINDFULNESS (ĮSISĄMONINIMU) GRĮSTAS STRESO IR EMOCIJŲ VALDYMAS
Pradžia: 2020-02-20 09:50:00
Mindfulness, kaip mokslo šakos,  populiarumas ir svarba vis labiau auga. Šias praktikas jau prieš daug metų atrado tokios org...
TERITORIJŲ PLANAVIMO, ŽEMĖS IR STATYBOS TEISINIO REGLAMENTAVIMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS 2020M.
Pradžia: 2020-02-20 10:00:00
PAGRINDINĖS MOKYMO TEMOS: 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų įvykę ir planuojami pak...
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMAS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE, TEISMŲ PRAKTIKA 2019 M.
Pradžia: 2020-02-27 10:00:00
NAUDA: Kas užtikrina pirkimo sėkmę? Konkreti praktinė patirtis ir teismų praktikos pavyzdžiai SEMINARO TEMOS: 1.Viešųjų pirkimų princ...
DARBUOTOJŲ ELGESYS IR VEIKSMAI BENDRAUJANT SU AGRESYVIAI NUSITEIKUSIAIS INTERESANTAIS
Pradžia: 2020-02-28 09:30:00
Programa parengta remiantis:   Programa paruošta remiantis bendravimo psichologija, įtraukiant emocijų valdymo technikas. Seminaras s...
IŠ SPECIALISTO Į VADOVUS
Pradžia: 2020-03-12 09:00:00
Mokymai viduriniosios grandies vadovaMs ir specialistams SKIRTA: organizacijų darbuotojams, viešojo sektoriaus specialistams, inžinerinės, IT ...
BENDRAVIMAS TELEFONU IR ELEKTRONINIU PAŠTU – POZITYVAUS ĮVAIZDŽIO IR EFEKTYVIOS KOMUNIKACIJOS GARANTAS. KONTAKTO PALAIKYMAS SU EMOCIŠKAI SUDĖTINGAIS ŽMONĖMIS
Pradžia: 2020-03-13 09:30:00
MOKYMO TEMOS : I. Bendrieji bendravimo telefonu aspektai etiketo požiūriu · Skambučio laikas · Atsiliepimo būdai · Skambučio pera...