Didelė dalis BDAR pažeidimų įvyksta dėl asmens duomenų saugumo priemonių nesilaikymo. Atitikties užtikrinimas taikant asmens duomenų saugumo priemones tapo kertiniu aspektu duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams. Be to, tai, kaip įmonė ar įstaiga šiuo metu laikosi asmens duomenų saugumo reikalavimų, gali turėti esminę reikšmę įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui ar ateity vykstant VDAI patikrinimui. Reikia paminėti ir tai, kad už asmens duomenų saugumo reikalavimų nesilaikymą, kaip rodo ES praktika, skiriamos vienos iš didžiausių sankcijų.

Šiame seminare bus pristatomi BDAR reikalavimai asmens duomenų saugumo užtikrinimui. Bus detaliai paaiškinama kaip duomenų valdytojai ir (ar) duomenų tvarkytojai turėtų užtikrinti atitiktį, kiek tai susiję su asmens duomenų saugumu. Bus analizuojama tiek de jure atitiktis (būtini dokumentai, supažindinimo įrodymai ir pan.), tiek ir faktinė atitiktis, pvz., kaip paskirti atsakingus asmenis, kaip kelti organizacijos saugumo kultūrą. Taip pat bus pristatomi tie praktiniai niuansai, kurie duomenų valdytojams ir (ar) tvarkytojams turi didelę reikšmę, nors praktikoje apie tai dažniausiai nepagalvojama.

Šis seminaras aktualus įmonių / įstaigų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, teisės padalinių darbuotojams, IT padalinių vadovaujantiems darbuotojams ir visiems kitiems kurie savo veikloje susiduria su asmens duomenų saugumo priemonių nustatymu ir (ar) taikymu.

Temos:

BDAR reikalavimai asmens duomenų saugumui. “Risk based approach” principas ir jo taikymas nustatant saugumo priemones. Kuo skiriasi nuo kibernetinio saugumo reikalavimų?

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairės dėl saugumo priemonių duomenų valdytojams ir tvarkytojams, jų išaiškinimas. Ryšys su saugos standartais.

Asmens duomenų ir informacinių sistemų/IT išteklių inventorizacija. Kodėl šis procesas turi esminę reikšmę? Praktiniai pavyzdžiai. 

Rizikos vertinimas nustatant asmens duomenų saugumo priemones. Kaip tinkamai įvertinti rizikos lygį pagal VDAI gaires? Kokie tolimesni veiksmai?

Organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės. Praktiniai pavyzdžiai. Geroji praktika. Blogosios praktikos pavyzdžiai. 

Techninės asmens duomenų saugumo priemonės. Praktiniai pavyzdžiai. Geroji praktika. Blogosios praktikos pavyzdžiai. 

Būtini saugos dokumentai, užtikrinant atitiktį BDAR. Reikalavimai šių dokumentų turiniui.

Duomenų tvarkytojų kontrolė užtikrinant asmens duomenų saugumą.

Kaip elgtis įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui? Praktinių pavyzdžių analizė ir rekomendacijos.

Kaip faktiškai užtikrinti atitiktį asmens duomenų saugumo reikalavimams? Praktiniai patarimai.

Baudos pagal BDAR, susijusios su reikalavimų asmens duomenų saugumo priemonėms nesilaikymu. Ko galima pasimokyti? 

Darbotvarkė:

9:00-10:30 mokymų sesija

10:30-10:45 pertrauka

10:45-13:00 mokymu sesija

Kaina: 130  EUR 

Pradžia: 2022-10-12 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO REIKALAVIMAI IR JŲ UŽTIKRINIMAS PAGAL BDAR
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586