Mokymų įžangoje pristatoma korupcijos samprata ir elementai bei naujausia korupcijos paplitimo statistika ir reguliavimo tendencijos.Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje ir korupcijos prevencijos Sistema. Mokymuose aptariamas antikorupcinės aplinkos kūrimo poreikis, reikalingi ištekliai, masto nustatymas, aptariama, į ką reikėtų atsižvelgti pradedant kurti antikorupcinę aplinką įstaigoje. Pateikiamas pavyzdinis modelis, nuo ko būtų galima pradėti, kaip įvertinti, ar antikorupcinė aplinka įstaigoje efektyvi. Pristatoma, kuo skiriasi antikorupcinė aplinka nuo korupcijos prevencijos, kokios šių kategorijų bendros sąsajos, skirtumai, ir kokia to praktinė reikšmė.

•       Korupcijos prevencija: poreikis ir nauda

•       Kovos su korupcija tendencijos ir naujausi duomenys

•       Korupcijos prevencijos sistema ir pokyčiai nuo 2022 metų

•       Antikorupcinės aplinkos kūrimas

•       Viešųjų ir privačių interesų derinimas

•       Dovanų politika

•       Pranešėjų apsaugos organizavimas

Dalyvio kaina – 105 EUR

Pradžia: 2021-11-19 08:30:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJA ĮSTAIGOJE
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586