Personalo vadyboje dokumentų administravimas turėtų būti greitas, patogus, pigus ir „nepastebimas“. Ar darbo kodekse yra nustatyti procesai, kur būtų įsakmiai nurodoma rengti vadovo įsakymą  (atostogų,  papildomų poilsio dienų, priėmimo ir kt.)?

Įsigaliojus esminei dokumentų valdymo sistemos pertvarkai Lietuvoje, įmonės gali:

atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus;

atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo;

atsisakyti parašų dokumentuose;

nenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus;

leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant originalus ir kt.

Seminaro metu aptarsime teisės aktų pakeitimus, darančius įtaką efektyviam dokumentų valdymui, tokius kaip:

Dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimus, kuriais atsisakyta nuostatų dėl ilgai ir trumpai saugomų elektroninių dokumentų, nes ilgai saugomus popierinius, vaizdo ir (ar) garso dokumentus saugo įstaiga ir valstybės archyvui prievolės perduoti tokius dokumentus nėra.

Nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę vietiniame norminiame teisės akte, nustatyti mažesnius dienpinigius, informuojant darbuotojus. Kaip tinkamai informuoti darbuotojus? Kokią informavimo formą pasirinkti?

Darbo kodekso pataisas, kuriomis darbo sutartys ir kiti susiję dokumentai įdarbinamiems užsieniečiams ir žmonėms turintiems negalią privalo būti pateikiami jiems suprantama kalba.

DK pakeitimus, kuriais įtvirtinta pareiga darbdaviui, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, tuo tarpu įmonės, kuriose dirba mažiau nei 50 darbuotojų – smurto ir priekabiavimo prevencijos priemones turi įtvirtinti vidaus tvarkose.

Galimybę darbdaviams ir darbuotojams paprasčiau tvarkyti privalomus sveikatos duomenis elektroniniu būdu.

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

Dokumentų valdymo reformos įtaka personalo dokumentų administravimui. Pagrindiniai pokyčiai: Rekvizitų ir jų išdėstymo aprašymo atsisakymas;

Parašų dokumentuose atsisakymas;

Registravimo supaprastinimas;

Personalo įrašų valdymas;

Elektroniniai personalo dokumentai;

Darbuotojų supažindinimo galimybės;

Personalo bylų  formos, saugojimo terminai;

Asmens bylos, jų poreikis ir / ar privalomumas;

Ilgai saugomų bylų tvarkymo (archyvavimo) pakeitimai ir kt.;

Popierinių dokumentų skaitmeninimas ir naikinimas.

Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas pagal numatomus naujus reikalavimus: Dėl pareigybių aprašymų;

Dėl darbo tvarkos;

 Pakeitimai dėl smurto ir priekabiavimo darbe  ir kt.;

BDAR reikalavimai personalo dokumentų valdymui.

Darbo sutartis: Darbo sutarties forma;

Reikalavimai darbo sutarties sudarymui;

 Elektroninė darbo sutartis – galimybės ir rizikos;

Darbo sutarties keitimas;

Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas;

Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

Darbo ir poilsio laiko įforminimo tendencijos ir naujos galimybės: Darbo grafikai, žiniaraščiai, atostogos ir kt.

Rekomendacijų teikimas apie buvusį darbuotoją. Ar tai darome teisėtai?

Mokymų kaina dalyviui 110 EUR

Pradžia: 2024-02-12 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI MODERNUS PERSONALO DOKUMENTŲ VALDYMAS: TEORIJA IR NAUJOS PRAKTIKOS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586