Seminaro metu klausytojai bus supažindinti su naujausia administracinių teismų praktika, taikant Viešojo administravimo įstatymo normas. Taip pat su 2021 m. gruodžio 7 d. įsigaliojusia nauja Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose  taisyklių redakcija.

MOKYMO TEMOS:

Lietuvos viešojo administravimo teisinio reguliavimo istorinė apžvalga.

Priežastys, nulėmusios sprendimą pakeisti Viešojo administravimo įstatymą Nr. VIII-1234.

Viešojo administravimo turinys. • •Viešojo administravimo subjektai.

Viešojo administravimo sritys ir viešojo administravimo subjektų privaloma vykdyti veikla.

Administracinis aktas.

Administracinė procedūra.

Asmens prašymų ir skundų nagrinėjimas.

Ūkio subjektų veiklos priežiūra.

Gero administravimo, Non reformatio in peius bei kitų principų turinio aptarimas, remiantis  nacionaliniu ir tarptautiniu teisiniu reguliavimu, administracinių teismų, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija.

Galiojančių teisės aktų pakeitimai, susiję su naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo inkorporavimu į teisinę sistemą.

Dienotvarkė

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 10:45 Pertrauka

10:45 12:15 Mokymų sesija

Viso: 4 ak. val.

Kaina 95 eur

Pradžia: 2022-02-14 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI VIEŠOJO ĮSTATYMO ADMINISTRAVIMO TAIKYMO PRAKTIKA
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586