Temos:

·Asmens teisė į gerą aptarnavimą, teisingą prašymų ir skundų nagrinėjimą

·Asmenų prašymų pateikimas, priėmimas ir nagrinėjimas

·Skundų nagrinėjimo eiga, nagrinėjimo terminai, sprendimų priėmimas

Administracinės procedūros sustabdymas

·Interesų konfliktas ir valstybės tarnautojo pareiga nusišalinti

·Atsakymo ir spendimo apskundimas

·Regresas (atgręžtinis reikalavimas)

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą

·Tarnybinės atsakomybės neišvengiamumas

·Tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžia ir tyrimo etapai

Tarnybinio nusižengimo tyrimo motyvuota išvada

·Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimas: tarnybinės nuobaudos skyrimas

·Mažareikšmiai tarnybiniai nusižengimai

·Tarnybinio nusižengimo tyrimas, kai valstybės tarnautojas perkeliamas į kitą įstaigą arba atleidžiamas iš pareigų

Aktualūs teisminės praktikos pavyzdžiai

Mokymų trukmė:

09:00 – 10:30 mokymai

10:30 – 10:45 pertrauka

10:45 – 12:15 mokymai

12:15 – 13:00 pertrauka

13:00 – 14:30 mokymai

14:30 – 14:45 pertrauka

14:45 – 16:15 mokymai

MOKYMŲ KAINA: 90

Pradžia: 2021-05-18 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU ORGANIZAVIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOSE. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586