1. Korupcijos samprata ir naujas požiūris į korupcijos prevenciją

Aptariama korupcijos samprata, paaiškinami korupcijos ir susijusių kategorijų vartojimo kontekstai ir ypatumai, pateikiama informacija apie korupcijos paplitimo nustatymą ir pagrindinės korupcijos paplitimo tendencijas. Analizuojamos korupcijos rūšys, nepotizmas, klientelizmas ir kronizmas. Pristatoma korupcijos prevencijos koncepcija, kuria grindžiamos Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatos, įsigaliojusios nuo 2022 m.

2. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas įstaigoje ir korupcijos prevencijos sistema 

Pristatoma korupcijos prevencijos sistema: pagrindiniai dokumentai, įtvirtinantys korupcijos prevencijos sistemą, aptariamos konkrečios korupcijos prevencijos priemonės. Aptariama, kuo skiriasi korupcijos prevencijos sistema ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimas. Remiantis įstaigų gerąja praktika pateikiami siūlymai, nuo ko reikėtų pradėti kurti antikorupcinę aplinką įstaigoje ir į ką atsižvelgti šiame procese.

3. Pokyčiai Korupcijos prevencijos įstatyme nuo 2022 metų

Išsamiai aptariami Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimai, įsigalioję nuo 2022 metų: elgesio standartų diegimas, atsparumo korupcijai lygio nustatymas, korupcijos rizikos valdymo vertinimas, taip pat pristatoma, kas pasikeitė taikant ankstesnes priemones – informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas, gavimą, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, t.t.

4. Atskirų korupcijos prevencijos priemonių aptarimas

Sistemiškai pateikiama informacija apie atskiras korupcijos prevencijos priemones, pateikiami siūlymai, kokios papildomos priemonės gali būti reikalingos ir kaip nustatyti jų poreikį, pateikiami praktiniai patarimai, kaip efektyvinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Darbotvarkė:

08:30 – 10:00 Mokymų sesija

10:00 10:15 pertrauka

10:15 – 12:15 Mokymų sesija

Dalyvio kaina – 110 EUR

Pradžia: 2022-05-13 08:30:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI NAUJOVĖS NUO 2022m.: KORUPCIJOS PREVENCIJA ĮSTAIGOJE
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586