Jau priimta nauja DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ REDAKCIJA, DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO pakeitimai,įgyvendintas dokumentų valdymo funkcijos KONSOLIDAVIMO PROCESAS.

Sausio įsigalios dar keli teisės aktai

        Mokymai skirti apžvelgti, sužinoti ir pasiruošti pokyčiams – mokymus veda lektorė tiesiogiai dalyvaujanti šios pertvarkos įstatyminių dokumentų rengime ir svarstyme.

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos.

2. Elektroninio dokumento ir kitos susijusios sąvokos.

3. Skaitmeninės kilmės dokumentų (elektroninių, įrašų, vaizdo ir (ar) garso dokumentų) valdymo organizavimas.

4. Oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas.

5. Skaitmeninės kilmės dokumentų rengimas (elektroninių dokumentų, įrašų rengimo ypatumai, kvalifikuoto ar elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam el. parašui keliamų reikalavimų, taikymas pasirašant dokumentus ir kt.).

6. Dokumentų išrašų ar nuorašų rengimas.

7. Dokumentų tvarkymas ir apskaita bei perdavimas toliau saugoti.

8. Dokumentų ir archyvų valdymo aktualijos

Viso 6 akad val

Dalyvio mokestis 115 EUR

Pradžia: 2020-02-13 10:00:00
Adresas: Viešbutis PANORAMA, Sodų g.14, Vilnius

    ĮSTAIGOS ELEKTRONINIŲ IR KITŲ SKAITMENINĖS KILMĖS DOKUMENTŲ VALDYMAS – NAUJOVĖS NUO 2020 01 01
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586