Ši mokymų programa yra skirta viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams

Mokymų metu klausytojams pateikiama metodinė medžiaga bei praktiniai pavyzdžiai taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS: 1.Reikalavimai finansinių ataskaitų sudarymui.

      Reikalavimai finansinių ataskaitų informacijos kokybei ir ataskaitų patekimui.

2. Pasirengimas metinių finansinių ataskaitų sudarymui.

    Turto ir įsipareigojimų įvertinimas, sukauptų pajamų ir sukauptų sąnaudų registravimas.

    Turto ir įsipareigojimų inventorizacija. Gautinų ir mokėtinų sumų suderinimas.

3. Finansinės būklės ataskaitos sudarymas.

    Turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir grynojo turto pateikimas, aiškinamojo rašto lentelių sudarymas ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte.

4. Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.

    Pajamų ir sąnaudų grupavimas ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje.

    Su pajamomis ir sąnaudomis susijusių aiškinamojo rašto lentelių sudarymas ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte.

    Grynojo turto pokyčių ataskaitos sudarymas.

5. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas.

    Pinigų įplaukų ir išmokų grupavimas į pagrindinę, investicinę ir finansinę veiklą.

6. Duomenų apie  pinigų srautus ir jų pokyčius pateikimas  finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

7. Aiškinamojo rašto parengimas, Apskaitos politikos atkleidimas.

    Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir esminių klaidų taisymo pateikimas aiškinamajame rašte.

    Aiškinamojo rašto pastabų pateikimas.

   Pasitaikančio klaidos ir netikslumai pateikiant aiškinamojo rašto informaciją

Mokymų kaina dalyviui: 115 eur

Pradžia: 2020-01-24 09:30:00
Adresas: Viešbutis PANORAMA, Sodų g.14, Vilnius

    FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS SUDARYMAS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586