Nauda: 2019 m.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai.

Todėl nuo 2020m. ir vėlesniais metais numatoma esminė dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje. Jau parengti  nauji teisės aktų projektai ir planuojama, įsigaliojo naujos Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, pakeistas Dokumentų ir archyvų įstatymas.

       Įstaigos įmonės, organizacijos kviečiamos pasirengti pertvarkai ir  naujai planuoti būsimus darbus dokumentų valdymo srityje.

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

Dokumentų valdymo reformos esmė, tikslai, keičiamas teisinis reguliavimas.

Dokumentų rengimo pokyčiai (naujos Dokumentų rengimo taisyklės, įsigaliosiančios nuo 2020 m. sausio 1d.).

Dokumento rekvizitų (metaduomenų) išdėstymo pakeitimai.

Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.

Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.

Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.

Įrašų rengimo ypatumai.

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos pokyčiai (naujas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių projektas).

Dokumentų registravimas: nebūtinas specialus registras, užtenka naudojamos informacinės sistemos.

Dokumentacijos planavimas: Bylų dokumentacijos planas arba Funkcijų dokumentacijos planas (kur bylos išvis nesudaromos).

Dokumentų tvarkymas, atsižvelgiant į dokumentacijos plano sudarymą. Nebelieka prievolės numeruoti ilgai saugomų bylų lapus.

Kada galima nesudaryti Bylų apyrašų ?  Ir kiti klausimai.

Dokumentų saugojimo terminai ir reikalavimai saugojimui.

Saugojimo terminų skaičiavimo pokyčiai – numatomos galimybė saugoti dokumentus ne tik metais, bet ir trumpiau.

Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma ir kt.

Kaina dalyviui: 79 eur

Pradžia: 2020-01-15 09:00:00
Adresas: Viešbutis Corner, T. Ševčenkos g. 16, Vilnius.

    DOKUMENTŲ VALDYMO PERTVARKA LIETUVOJE: NAUJI REIKALAVIMAI, IŠŠŪKIAI, BŪTINI DARBAI
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586