Seminaras derinant teorijos pateikimą ir praktinių užduočių, tinkamų naudoti organizuojant interaktyvias sesijas organizacijose, išbandymą

NUOTOLINIAI

Seminaro tikslas

Siekis, kad organizacijose pasirinktos ir deklaruojamos vertybės būtų “gyvos” ir realiai veiktų, atsispindėtų elgesyje, ir darytų įtaką pasirenkamam elgesiui ypatingai įtemptų situacijų metu, taip kolektyvą vienydamos ir palaikydamos jame savitarpio supratimą.

 Programos temos

Programa parengta remiantis kognityvine elgesio psichologija, koučingo nuostatomis ir

personalo vadybos pagrindais,

naudojant sąmoningumo ugdymo (mindfulness), grupių koučingo ir DIAMEE metodų technikas

SEMINARO TEMOS :

Kaip galime suprasti vertybes? Vienas iš apibūdinimų (naudojamas psichologų): Tai – itin gilūs ir sunkiai pajudinami įsitikinimai, veikiantys mūsų elgseną net tada, kai jie konkuruoja ar konfliktuoja su kitais įsitikinimais ar įpročiais; taip pat ir tada, kai mūsų sąmonė yra prislopinta ar veikiame ne visai sąmoningai (“autopilotu”); kai negalime laikytis vertybių,  juntamas stiprus vidinis diskomfortas (vidinis konfliktas). Kokius žinome kitus apibūdinimus – vadybinius, filosofinius ir kt. …? Diskusija ir keletas skaidrių (filosofas A.Šliogeris, Dilts’o piramidė, vertybių išgryninimo būdai, dažniausiai naudojami vadyboje, jų palyginimas: pliusai ir minusai).

Asmeninės vertybės, jų vieta mąstysenoje, ryšys su įpročiais, elgesiu, rezultatais ir kitais įsitikinimais bei poreikiais. Asmeninė misija ir vertybės. Vertybių rangavimas ir vertybių konfliktai. Vertybių naudojimas sprendimų priėmime. Asmeninės vertybės darbo aplinkoje. Veiksmų planas vertybėmis grįstam gyvenimui.

Organizacijos vertybės, jų svarba, sąsajos su misija, vizija ir strategija. Organizacijos vertybių pasirinkimas: du skirtingi keliai… Esamų vertybių identifikavimas, naudojant klausimynus ir grupinę diskusiją. Vertybių rangavimas ir svarbiausių atrinkimas. Pasirinktų vertybių detalus aptarimas ir  jas atitikančio elgesio identifikavimas ( World Cafe metodas).

Vertybių sklaida ir įtvirtinimas organizacijoje: komunikavimas, integravimas į verslo ir personalo valdymo procesus. Įgyvendinimo ir komunikacijos planas. Vertybių veikimo vertinimas ir aptarimas. Vertybių peržiūrėjimas ir atnaujinimas esant poreikiui.

Organizacijos vertybių sajos su asmeninėmis. Kaip padėti darbuotojams priimti organizacijos vertybes ir integruoti jas į savo asmeninę savastį. Kaip pasiremti darbuotojams aktualiomis vertybėmis, net jei jos nėra įtraukiamos į organizacijos vertybių sąrašą.

Asmeninės patirtys, pavyzdžiai, aptarimas…Mokymų kaina: 125 EUR

Dienotvarkė


09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 13:00 Pietų pertrauka

13:00 – 14:30 Mokymų sesija

(Viso 6  akademinės valandos)

Pradžia: 2022-11-16 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI VERTYBĖS DARBO KOLEKTYVE: KAIP ORGANIZACIJOSE PASIRINKTI, ATNAUJINTI IR SKLEISTI VERTYBES
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586