Nauda seminaro dalyviams:

•Sužinos, kokios yra konflikto priežastys;

•Patirs, koks elgesys konflikto metu yra konstruktyvus, o koks dar labiau gilina konfliktą?

•Išmoks, kaip atsakyti į nemalonias ir netikėtas replikas, prieštaravimus, manipuliaciją?

•Praktikuosis, kaip valdyti savo reakcijas, kūną ir kalbą konflikto metu.

•Sužinos, kaip konstruktyviai išsakyti kritiką, reikalavimus ir norus, kad nekiltų konfliktas?

•Mokysis, kaip tarpininkauti konfliktuose.

PROGRAMA:

1.Konfliktų priežastys. Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą.

Kaip „atremti“ Jums asmeniškai, Jūsų organizacijai bei paslaugoms adresuojamas pretenzijas, išsisukinėjimą

 ir manipuliavimą?

Praktinė užduotis: „Karšta ugnis“.

Kaip balansuoti tarp savigarbos ir gero santykio išlaikymo?

2. Asmeninis konfliktų sprendimo stilius.

Konfliktų sprendimo stiliaus klausimynas.

Silpnų ir stiprių konflikto sprendimo įgūdžių nustatymas.

Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai.

Kaltinimo situacijų sprendimo modelis.

     a)  kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas, kurias galima patenkinti;

     b) savo pozicijos išlaikymas ir tipiškas “ne” pasakymas, kai girdite pretenzijas, kurių negalima patenkinti;

     c)  kaip elgtis padarius klaidą. “Gaisro gesinimas”. 3.Greiti įtampos valdymo metodai darbo vietoje.

Praktinės užduotys: ką daryti darbo vietoje, kai negali „pabėgti“?

Kognityvinė minčių kontrolė.

Mąstymo klaidos.

Vizualizacija.

Savęs ir situacijos „atskyrimas“ ir kt. metodų praktika.

4. „Sudėtingų“ žmonių „tipai“. Bendravimas  ir darbas su „sudėtingais” žmonėmis:

„naujaisiais lietuviais“, „ypatingais“ (VIP), agresyviais, įtartinais, plepiais, nekantriais, „labai užsiėmusiais“, išsisukinėtojais, „visažiniais teisuoliais“, „Aš pats/pati žinau“, skeptikais, „kankiniais“ ir kt.

Praktinė užduotis. Konstruktyvus kritikos, nepasitenkinimo išsakymas; nepopuliarių sprendimų įgyvendinimas.

Dalyvio mokestis: 135 EUR

Pradžia: 2024-05-15 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ, STRESO IR ĮTAMPOS VALDYMAS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586