Mokymų įžangoje pristatoma korupcijos samprata ir elementai bei naujausia korupcijos paplitimo statistika ir reguliavimo tendencijos.

•       Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje ir korupcijos prevencijos sistema

Mokymuose aptariamas antikorupcinės aplinkos kūrimo poreikis, reikalingi ištekliai, masto nustatymas, aptariama, į ką reikėtų atsižvelgti pradedant kurti antikorupcinę aplinką įstaigoje. Pateikiamas pavyzdinis modelis, nuo ko būtų galima pradėti, kaip įvertinti, ar antikorupcinė aplinka įstaigoje efektyvi. Pristatoma, kuo skiriasi antikorupcinė aplinka nuo korupcijos prevencijos, kokios šių kategorijų bendros sąsajos, skirtumai, ir kokia to praktinė reikšmė.

•       Antikorupcinio elgesio standartų diegimas

Korupcijos prevencijos įstatymas įpareigoja viešojo sektoriaus įstaigas ir įmones vadovautis elgesio standartais. Mokymuose bus aptariama, į ką reikėtų atkreipti dėmesį diegiant šiuos standartus, kokia forma jie galėtų būti patvirtinti, kokios konkrečios priemonės juos gali sudaryti. Pateikiami antikorupcinio elgesio standartų pavyzdžiai.

•     Pranešimai apie korupciją ir pranešėjų apsauga

Mokymuose aptariamas reikalavimas pranešti apie korupcijos atvejus bei pristatomos pranešėjų apsaugos taikymo sąlygos. Aptariami vidiniai pranešimų kanalai įstaigoje, pranešimų apsaugos elementai, pagrindiniai iššūkiai ir praktinės problemos juos diegiant. Pristatoma pranešėjų apsaugos taikymo praktikoje statistika.

Dalyvio kaina – 110 EUR

Pradžia: 2023-10-20 13:00:00
Adresas: Nėra

  NUOTOLINIAI MOKYMAI Atsparumas korupcijai įstaigoje – reguliaciniai reikalavimai ir geroji praktika
  • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
  • El paštas : info@apertumas.lt
  • Tel : +37060866739
  • Įmonės kodas : 304975586