Tikslas – tobulinti darbuotojų administracinės kalbos (rašytinės ir sakytinės)  vartojimo įgūdžius.

Uždaviniai:

– formuoti administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarbos suvokimą;

– lavinti gebėjimus kanceliarinėmis kalbos priemonėmis tinkamai įforminti oficialią informaciją;

– supažindinti su kalbos etiketo  reikalavimais ir pagrindiniais efektyvios komunikacijos principais.

SEMINARO TEMOS:

1.  Administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarba (0,5 val.):

 bendrinės ir administracinės kalbos santykis, kalbos kodifikavimas, Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo norminiai dokumentai ir institucijos, atsakomybė už įvairius valstybinės kalbos vartojimo ar kalbos taisyklingumo pažeidimus.

2.   Kanceliarinės kalbos aktualijos (1,5 val.):

•sudėtinių pavadinimų  rašymas (bendrosios  juridinių asmenų pavadinimų sudarymo nuostatos;

•juridinių asmenų pavadinimų rašymas, dokumentų pavadinimų  (raštų antraščių)  sudarymas ir rašymas, oficialiųjų pavadinimų vartojimo tekste ypatumai);

•adresato  rašymas oficialiuose dokumentuose; kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose;

•datos ir skaičių rašymas;

•pareigų, garbės vardų, mokslinių laipsnių ir kt. pavadinimų rašymas, giminės formos vartojimas;

•kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir rašymo reikalavimai;

•skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, taško ir kt.) rašymas.

Praktinės užduotys (1 val.)

3.   Oficialiųjų dokumentų teksto ypatumai (1,5 val.):

•skirtingų rūšių dokumentų formalioji ir sintaksinė struktūra, teksto pradžios formuluotės;

•stiliaus reikalavimai (dalykinis objektyvumas ir tikslumas, tikslingumas ir aiškumas,  taisyklingumas ir kt.)

•kalbinės raiškos priemonės (bevardės giminės formų, bendraties konstrukcijų vartojimo svarba, tikslumo ir įsakmumo  raiška, žodžių tvarkos ypatumai, mandagumo žodžių vartojimo problemos);

•probleminiai administracinės kalbos terminų,  jų darybos, gramatinių formų, sintaksinių konstrukcijų vartojimo atvejai;

•sudėtingesni rašybos (j rašyba, būsimojo laiko trečiojo asmens forma, dalelytės) ir skyrybos (lyginamosios konstrukcijos) atvejai.

4.    Kalbos etiketas (0,5 val.):

•kreipimosi, prašymo, pasisveikinimo, atsisveikinimo raiška;

•efektyvios komunikacijos principais grindžiamas dalykinis susirašinėjimas;

•elektroninio bendravimo ypatumai (nekalbiniai simboliai elektroninėje terpėje ir kt.).

Praktinės užduotys (1 val.)

Mokymų kaina: 115 EUR

Pradžia: 2024-05-07 09:00:00
Adresas: Nėra

  NUOTOLINIAI MOKYMAI ADMINISTRACINĖ KALBA IR JOS VARTOSENA DOKUMENTUOSE. KALBOS ETIKETAS
  • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
  • El paštas : info@apertumas.lt
  • Tel : +37060866739
  • Įmonės kodas : 304975586