Seminaro tikslas – supažindinti Jus su laiko patikrintais klaidų prevencijos metodais, bei betarpiškai pamatyti aplinkybes ir sąlygas, į kurias patekę suklystate.

Skirta: Vidurinės ir žemesnės grandies vadovams ir specialistams, atsakingiems už gamybos ir paslaugų efektyvumą, kokybės užtikrinimą, darbų saugą, procesų tobulinimą, darbuotojų ugdymą.

           Kodėl darome klaidas?

Ar Jums teko kada pamiršti išsiųsti svarbų el.laišką, suklysti rengiant dokumentus ar neteisingai suprasti Jums pavestą užduotį?

Vakar Jūsų kolega vėl suklydo atlikdamas kasdieninį paprastą darbą? Jūs, tikėtina, palaikėte jį  neabejotinai neatsakingu ir išsiblaškiusiu.

Ar Jūs padarytumėte klaidą būdami bendradarbio vietoje? Jeigu ne, tai tuomet, kuo Jūs esate toks ypatingas? Jei taip, ką tuomet reiktų padaryti, kad išvengtumėte klaidos?

Daryti klaidas yra žmogiška, tačiau klaidų pasekmės, kurias padarome kasdieniniame gyvenime ir organizacijoje reikšmingai skiriasi. Jūsų asmeninės nesėkmės sukelia problemų dažniausiai tik Jums patiems. Tuo tarpu dėl darbuotojų kaltės atsiradę gamybiniai defektai, technologinių rėžimų pažeidimai, klaidos skaičiavimuose, brėžiniuose, pagaliau darbų saugos taisyklių nesilaikymas organizacijose gali iššaukti didžiulius finansinius nuostolius, žalą reputacijai, nelaimingus atsitikimus ir kraštutiniu atveju bankrotą.

NAUDA:

Praktinio seminaro metu:

Jūs būsite supažindinti su civilinėje aviacijoje taikomu lengvai suprantamu žmogiškų klaidų klasifikavimu, pavyzdžiais ir organizacinių priemonių rinkiniu joms išvengti.

Suprasite, kokia strategija ir paprastos priemonės padėjo Švedijos saugaus eismo tarnybai per 20 metų drastiškai sumažinti vairuotojų klaidas ir tapti saugiausia kelių eismo valstybe Pasaulyje.

Gilesniam seminaro medžiagos įsisavinimui išbandysite JAV medicinos įstaigose naudojamą praktinį metodą, kuris atskleidžia klaidas dėl netinkamos komunikacijos.

Stebėsite ir atliksite dešimtį praktinių užduočių, kurios Jums padės perprasti klaidų psichologinę prigimtį ir reikšmingą supančios aplinkos poveikį. Turėsite unikalią galimybę savo akimis išvysti, kaip gimsta klaidos ir sužinoti, kokių priemonių reiktų imtis siekiant užkirsti joms kelią.

Prisijunkite prie jau užsiregistravusių seminaro dalyvių, jei norite sužinoti:

Kas kaltas dėl klaidos: pats darbuotojas ar aplinka?

Kokias klaidas daro tik patyrę savo srities žinovai?

Kurie darbuojai labiau linkę nusižengti?

Kodėl kartais patys geriausi darbuotojai padaro pačias didžiausias klaidas?

Kokie išoriniai ir vidiniai faktoriai iššaukia klaidą?

Kokių nuostatų privalo laikyti organizacija, siekdama mažinti klaidas?

Ar organizacinė kultūra įtakoja klaidų ir pažeidimų skaičių?

Kodėl nepaisant įspėjimų ar griežtų bausmių organizacijose nuolat kartojasi klaidos?

Kaip sumažinti klaidas administraciniame darbe, gamyboje, paslaugų teikimo grandyje?

Kokių pirmųjų žingsnių imtis siekiant sumažinti klaidas darbe ir namuose?

Praktinio seminaro turinys: •Žmogiškųjų klaidų priežasties šaltinis remiantis vakarietiška samprata. •Klaidų kaltininkas: darbuotojas ar aplinka? •Bausmės ir įspėjimai  kaip klaidų mažinimo būdas. •Dvi žmogaus psichikos sistemos lemiančios skirtingo pobūdžio nesėkmes: automatinė ir reikalaujanti pastangų. •Žmogiškųjų klaidų kilmė: organizaciniai faktoriai, darbo aplinka, netinkami veiksmai. •Uždelstos ir nematomos klaidų priežastys. •Klaidų ir nusižengimų tipologija ir jų pavyzdžiai. •Priežastys nulemiančios žmogiškąsias klaidas. •Priemonės žmogiškosioms klaidoms išvengti. • •

Būkite pirmieji savo organizacijoje, išmokę suprasti žmogiškųjų klaidų prigimtį ir sugebantys metodiškai jų išvengti!

Dalyvio mokestis: 135 EUR ( dalomoji medžiaga, sertifikatas, pietūs ir kavos pertraukos įskaičiuota)

Pradžia: 2019-11-21 09:00:00
Adresas: Vilnius seminaro vieta tikslinama

    Žmogiškųjų klaidų mažinimas organizacijoje: sėkmingiausios strategijos ir metodai. gamybos funkcijas atliekantiems vadovams
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586