Kvalifikacijos tobulinimo programos mokymo uždaviniai:

1. Suteikti mokymo dalyviams žinias apie korupcijos reiškinį, jo supratimą Lietuvoje ir pasaulyje. Paanalizuoti kaip korupcija siejasi su etika ir morale, ar apskritai ar yra ryšys korupcinio elgesio, neetiško elgesio ir moralės. Suteikti praktinius patarimus, kaip vykdyti korupcijos prevenciją viešajame sektoriuje ir kokių priemonių turėtų imtis atsakingi darbuotojai dėl galimos korupcijos bei neetiško elgesio sumažinimo. Analizuoti praktinius etiško bendravimo pavyzdžius ir modeliuos praktines etiško bendravimo situacijas, nustatyti praktines bendravimo priemones.

2. Suteikti mokymo dalyviams žinias ir gebėjimus įvertinti galimai korupcinius,. Klausytojai  gebės atskirti kas yra „dovana“, o ką galima įvardinti „kyšiu“, supras kas yra dovanos-kyšio“ Lietuvoje, o taip pat skirtingose kultūrose.

3. Suteikti žinias ir gebėjimus, praktinius patarimus, kaip identifikuoti, įvertinti ir eliminuoti nesuderinamus su etiškumu, atsakingu elgesiu situacijas.

Kvalifikacijos tobulinimo programos mokymo tikslai:

1.Supažindinti mokymo dalyvius su korupcijos reiškiniu, tyrimais, korupcijos priežastimis ir pasekmėmis.

2. Supažindinti mokymo dalyvius su viešojo sektoriaus darbuotojų profesinės etikos principais

3. Suteikti žinias ir gebėjimus apie teorinius ir praktinius aspektus bei moralinės dorovės vaidmenį atliekant kasdienes pareigas.

4. Supažindinti su galimybėmis gerinti situacija darbo vietoje, mažinti galimybes pasireikšti korupcijai, neetiškam elgesiui.

MOKYMO Temos:

1.Korupcijos suvokimas Lietuvoje ir pasaulyje.

  Paskutiniai  korupcijos reiškinio tyrimai Europoje, pasaulyje, Lietuvoje.

2.Korupcijos priežastys ir pasekmės.

3.Kovos su korupcija galimybės.

4.Darbuotojų etika ir korupcinis elgesys. Etikos kodeksų įtaka korupciniam elgesiui.

5.Praktiniai mokymai kaip atsisakyti dovanos (kyšio).

KAINA :  110 EUR

Pradžia: 2019-11-28 10:00:00
Adresas: Viešbutis PANORAMA, Sodų g.14, Vilnius

    Viešojo sektoriaus darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586