DARBINIS IR PRAKTINIS MOKYMAS

Teisėtų interesų vertinimas yra būdas sistemingai ir visapusiškai išanalizuoti jūsų įmonės vykdomą asmens duomenų tvarkymą bei padėti nustatyti ir sumažinti duomenų apsaugos grėsmes

KAS BUS APTARTA SEMINARE:

 • Balanso testas kaip instrumentas įvertinti teisėtus duomenų valdytojo interesus pagal BDAR (6 str. 1 d. f punktas).
 • Teisėti interesai kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga. Skirtumai nuo kitų teisėto tvarkymo sąlygų, pavyzdžiai.
 • Atvejai, kai reikia atlikti balanso testą. Kuo balanso testas skiriasi nuo poveikio duomenų apsaugai vertinimo?
 • Duomenų apsaugos pareigūno ir kitų atsakingų asmenų/padalinių vaidmuo atliekant balanso testą.
 • Aktuali teismų praktika dėl balanso testo.
 • Reikalavimai balanso testui.
 • Balanso testo etapai, atlikimas. Balanso testo formos.
 • Kaip praktiškai atlikti balanso testą?
 • Balanso testo atlikimo ypatumai:
 • Vaizdo stebėjimo atveju;
 • Tiesioginės rinkodaros atveju;
 • Pokalbių įrašymo atveju;
 • Elektroninės darbo vietos stebėjimo atveju;
 • Lokacijos (GPS) kontrolės atveju.
 • Kaip tinkamai įforminti balanso testą?
 • Balanso testo pateikimas (pagal poreikį) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: ką reikia žinoti?
 • Praktinių situacijų aptarimas, diskusijos, apibendrinimai.

Kaina: 120 EUR (pietūs, daloma medžiaga ir pažymėjimai įskaičiuota)


Dienotvarkė
10:00 – 11:30 Mokymų sesija
11:30 – 11:45 Pertrauka
11:45 – 13:15 Mokymų sesija
13:15 – 13:30 Pietų pertrauka
13:30 – 15:00 Mokymų sesija
(Viso 6 akademinės valandos)


Pradžia: 2019-12-19 09:00:00
Adresas: Vilnius seminaro vieta tikslinama

  TEISĖTŲ INTERESŲ VERTINIMAS (BALANSO TESTAS) PAGAL BDAR
  • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
  • El paštas : info@apertumas.lt
  • Tel : +37060866739
  • Įmonės kodas : 304975586