Ši mokymų programa yra skirta viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams

Mokymų metu klausytojams pateikiama metodinė medžiaga bei praktiniai pavyzdžiai taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

•1-ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nuostatos dėl reikšmingos informacijos nustatymo ir pateikimo, finansinių ataskaitų elementų vertinimo būdų, finansinių ataskaitų pateikimo formato.

•2-ojo VSAFAS “Finansinės būklės ataskaita“ nuostatos dėl ilgalaikio materialiojo turto grupavimo.

•12-ojo VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatos dėl turto naudingo tarnavimo laiko ir likvidacinės  vertės nustatymo, neatlygintinai gauto turto vertės nustatymo,  turto, kuris buvo įvertintas vieno euro verte, turto įvertinimo tikrąja verte, tikrosios vertės pokyčių sumavimo pagal ilglaikio materialiojo turto grupes.

•13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nuostatos dėl naudingo tarnavimo laiko ir likvidacinės  vertės nustatymo,  įsigijimo savikainos nustatymo, turto įvertinto simboline vieno euro verte.

•Kiti VSAFAS pakeitimai.

Mokymų kaina 105 EUR (PVM netaikomas)

Pradžia: 2022-09-21 13:00:00
Adresas: Nėra

  NUOTOLINIAI MOKYMAI VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTŲ PAKEITIMAI
  • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
  • El paštas : info@apertumas.lt
  • Tel : +37060866739
  • Įmonės kodas : 304975586