2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymas. Įstatyme yra numatyta daug naujovių,

   Koks šių naujovių turinys ir kaip taikomas įstatymui įsigaliojus, kokie klausimai iškyla – apie tai šie mokymai

Seminaras skirtas: viešojo sektoriaus atsakingiems darbuotojams

MOKYMO TEMOS:

1.Priežastys, nulėmusios sprendimą pakeisti Viešojo administravimo įstatymą Nr. VIII-1234.

2.Viešojo administravimo turinys.

3.Viešojo administravimo subjektai.

4.Viešojo administravimo sritys ir viešojo administravimo subjektų privaloma vykdyti veikla.

5.Administracinis aktas.

6.Administracinė paslauga.

7.Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

8.Asmens prašymų ir skundų nagrinėjimas.

9.Ūkio subjektų veiklos priežiūra.

10.Non reformatio in peius bei kitų principų turinio aptarimas.

11.Galiojančių teisės aktų pakeitimai, susiję su naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo inkorporavimu į teisinę sistemą.

Kaina 95 eur

Pradžia: 2020-12-02 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NAUJA REDAKCIJA IR SU TUO SUSIJĘ KLAUSIMAI JAM ĮSIGALIOJUS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586