PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

Skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas-rengimo, tvarkymo saugojimo specifika

Elektroniniai dokumentai;

Vaizdo ir garso dokumentai;

Įrašai.

 Suskaitmeninti dokumentai (skaitmeninės kopijos) – teisinė galia, valdymas, saugojimas

 Skaitmeninių dokumentų tvarkymo specifika.

 Popierinių dokumentų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo reikalavimai ir praktinis taikymas.

 Kaip pereiti prie skaitmeninės kilmės dokumentų valdymo ?

Teisės aktų rengimo pokyčiai ir aktualijos.

 Naujos rekomendacijos

                 Kaip tinkamai parengti  įsakymus, potvarkius, taisykles, aprašus, reglamentus ir kt. teisės aktus?  Dokumentų rengimo taisyklės nuo 2020 m. sausio nebereglamentuoja teisės aktų rengimo.  Vienintelis teisės aktas, kur nustatyti šių dokumentų praktinio rengimo standartai- Teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.  2021m. lapkričio 19 d. šios rekomendacijos buvo iš esmės pakeistos-  išdėstytos nauja redakcija.

 Seminare bus pristatytos teisės aktų – įsakymų, potvarkių, nutarimų, sprendimų, taisyklių, aprašų, reglamentų ir kt. – rengimo naujovės, praktiniai patarimai, pavyzdžiai.

Bendrieji teisės aktų (įsakymų, potvarkių, nutarimų, sprendimų ir kt.)  rengimo reikalavimai.

Teisės akto dalys ir jų išdėstymas:

Pavadinimas (antraštė);

Preambulė;

Dėstomoji dalis;

Teisės aktais tvirtinami dokumentai- nuostatai, taisyklės, programos, aprašai ir kt.;

Teisės aktų priedai.

Nuorodų į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.

Teisės akto įforminimas– lygiavimas, numeracija, teksto dėstymas ir kt.

Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (trumpiniai, skliaustai, sakinių konstrukcijos, kalbos klaidos ir kt.).

Teisės akto keitimas, papildymas, pripažinimas netekusiu galios.

Dienotvarkė:


09.00 – 10.30 Mokymų sesija  

10.30 – 10.45 pertrauka
10.45 – 12.15 Mokymų sesija

(Viso 4 akademinės valandos)

Mokymų kaina 95 EUR (PVM netaikomas)

Pradžia: 2022-02-10 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI SKAITMENINĖS KILMĖS DOKUMENTAI, SUSKAITMENINTI DOKUMENTAI, POPIERINIAI DOKUMENTAI 2022M: VALDYMO SKIRTUMAI, PANAŠUMAI IR SPECIFIKA
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586