Personalo vadyboje dokumentų administravimas turėtų būti greitas, patogus, pigus ir „nepastebimas“. Ar darbo kodekse yra nustatyti procesai, kur būtų įsakmiai nurodoma rengti vadovo įsakymą  (atostogų,  papildomų poilsio dienų, priėmimo ir kt.)? Prieš seminarą pasitikrinkite..

2020 m. įsigaliojo esminė dokumentų valdymo  sistemos pertvarka Lietuvoje. Pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant  originalus ir kt. Kaip ši pertvarka paveiks nusistovėjusias  personalo administravimo tradicijas? Taip pat, nuo 2020-06-30 įsigaliojo nevyriausybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pakeitimai.

Seminare aptarsime personalo dokumentų rengimo, įgyvendinimo  ir kontrolės specifiką. Dokumentų  valdymo reformos įtaką personalo dokumentų administravimui. Analizuosime personalo dokumentų administravimo supaprastinimo galimybes. Aptarsime  aktualius personalo dokumentų turinio reikalavimus, iškylančias  problemas ir naujausią teismų praktiką.

Aktualu: Darbo santykių pakeitimų įforminimo galimybės, sumažėjus įmonės darbo apimtims ir kt.

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

2022 m. dokumentų valdymo reformos įtaka personalo dokumentų administravimui. Pagrindiniai pokyčiai: Rekvizitų ir jų išdėstymo aprašymo atsisakymas;

Parašų dokumentuose atsisakymas;

Popierinių dokumentų skaitmeninimas ir naikinimas;

Bylų formavimo ir tvarkymo supaprastinimas.

Personalo dokumentų planavimas: Sudaromas bylų planas ar funkcijų planas?

Asmens bylos, jų poreikis ir / ar privalomumas;

Personalo įrašų valdymas;

Elektroniniai personalo dokumentai.

Personalo dokumentų apyvarta: Registravimas: ar bus privalomi registrai?

Darbuotojų supažindinimo galimybės;

Ilgai saugomų bylų tvarkymo pakeitimai ir kt.

Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas pagal numatomus naujus reikalavimus: Dėl pareigybių aprašymų;

Dėl darbo tvarkos ir kt.

Darbo sutartis: Darbo sutarties forma;

Reikalavimai darbo sutarties sudarymui;

Darbo sutarties keitimas. Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas.

Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

Darbo ir poilsio laiko įforminimas: Darbo grafikai, žiniaraščiai;

Atostogų įforminimas ir kt.

Darbo pareigų pažeidimų fiksavimas: Įspėjimas dėl darbo pareigų pažeidimo;

Darbuotojų atleidimas dėl darbo, pareigų pažeidimų įforminimas.

MOKYMŲ KAINA 95 EUR

Pradžia: 2022-05-18 09:00:00
Adresas: Nėra

  NUOTOLINIAI MOKYMAI REIKALAVIMAI PERSONALO DOKUMENTACIJOS VALDYMUI 2022M.: RENGIMAS, KEITIMAS, APSKAITA, ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ
  • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
  • El paštas : info@apertumas.lt
  • Tel : +37060866739
  • Įmonės kodas : 304975586