SEMINARO TEMOS:

1. Prezentacijos (pranešimo) turinio rengimas. Argumentacijos technika ir taktika.

Kaip sudominti auditoriją? „Sudominimo kabliukai“

Loginiai ir psichologiniai kalbos aspektai.

Rašytinė prezentacija.

Prezentacijos struktūra.

Racionalus ir patrauklus teksto išdėstymas skaidrėse.

Prezentacijos apipavidalinimas ir forma.

Vaizdinės priemonės.

Pagrindiniai akcentai pristatant išvadas ir rekomendacijas (praktinių pavyzdžių analizė, aptarimas ir įvertinimas)

2. “Scenos” baimė ir įtampos valdymas.

Konstruktyvus “scenos” baimės panaudojimas, bendraujant su „sunkia“ auditorija.

Minčių kontrolė, vizualizacija, relaksacija.

Kaip valdyti įtampą ir situaciją keičiantis iš anksto suderinto pranešimo formatui, laikui ir kt.

3. Sudėtingos viešo kalbėjimo situacijos

Palankaus asmeninio ir institucijos įvaizdžio išsaugojimas kebliose situacijose.

Konfliktiškumą didinančių veiksnių kontrolė: tipiškos „sudėtingų“ klausytojų pretenzijos – kaip į jas atsakyti.

Sudėtingos auditorijos valdymas  – kaip  gauti palankų sau ir organizacijai rezultatą.

Atsakymai į  provokuojančius su neigiama nuostata, su tema nesusijusius klausimus.

Auditorijos aktyvumo didinimas. Klausimai auditorijai.

Savo kalbėjimo įvertinimas ir veiksmų tobulinimo plano sukūrimas.

Dienotvarkė

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 13:00 Pertrauka

13:00 – 14:30 Mokymų sesija

14:30 – 14:45 Pertrauka

14:45 – 16:15 Konsultavimas, atvejų analizė ir sprendimai

(Viso 8 akademinės valandos)

Mokymų kaina dalyviui: 135 EUR

Pradžia: 2023-11-22 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI PREZENTACIJOS (PRANEŠIMO) RENGIMAS IR PRISTATYMAS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586