PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

1. Dokumentų valdymo reformos įtaka personalo dokumentų administravimui. Pagrindiniai pokyčiai: Rekvizitų ir jų išdėstymo aprašymo atsisakymas;

Parašų dokumentuose atsisakymas;

Registravimo supaprastinimas;

Personalo įrašų valdymas;

Elektroniniai personalo dokumentai;

Darbuotojų supažindinimo galimybės;

Personalo bylų  formos, saugojimo terminai;

Asmens bylos, jų poreikis ir / ar privalomumas;

Ilgai saugomų bylų tvarkymo (archyvavimo) pakeitimai ir kt.;

Popierinių dokumentų skaitmeninimas ir naikinimas.

2. Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas pagal numatomus naujus reikalavimus: Dėl pareigybių aprašymų;

Dėl darbo tvarkos;

 Numatomi pakeitimai dėl smurto ir priekabiavimo darbe  ir kt.;

BDAR reikalavimai personalo dokumentų valdymui.

3. Darbo sutartis: Darbo sutarties forma;

Reikalavimai darbo sutarties sudarymui;

 Elektroninė darbo sutartis – galimybės ir rizikos;

Darbo sutarties keitimas;

Nuotolinio darbo, prastovos ir kitų procesų  įforminimas;

Darbo sutarties nutraukimo įforminimas.

4. Darbo ir poilsio laiko įforminimo tendencijos ir naujos galimybės: Darbo grafikai, žiniaraščiai, atostogos ir kt.

Mokymų kaina dalyviui 110 EUR.

Pradžia: 2022-11-18 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI NAUJOVĖS PERSONALO DOKUMENTŲ VALDYME 2022-2023m
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586