Kibernetinės grėsmės nuolat kinta, todėl organizacijos turi nuolat tobulinti savo darbuotojų žinias ir įgūdžius. Kibernetinio saugumo grėsmės gali iš esmės sutrikdyti organizacijos veiklą. Įvykus duomenų nutekėjimui, ištisus metus auginta organizacijos reputacija gali būti sužlugdyta, organizacija gali parasti savo klientų, partnerių, investuotojų pasitikėjimą ir t.t.  Netinkamas požiūris į kibernetinį saugumą,  aplaidumas užtikrinant kibernetinio saugumo priemones, ir dėl to įvykęs kibernetinis incidentas gali privesti įmonę ir prie bankroto.

Labai svarbu tinkamai įvertinti ir valdyti organizacijos kibernetinio saugumo rizikas. Šis supratimas turi prasidėti nuo organizacijos vadovybės. Darbuotojas taip pat dažnai būna ta silpnoji grandis užtikrinant kibernetinį saugumą. Todėl ši tema aktuali įvairių lygių organizacijų darbuotojams, ypač tiems, kurie dirba su jautria ir (ar) konfidencialia informacija, asmens duomenimis.

Kibernetinio saugumo sritis pasižymi ir tuo, kad intensyviai didėja kibernetinio saugumo reguliavimo našta organizacijoms. Pagal reguliavimo poveikį ši sritis jau dažnai pradedama vadinti BDAR analogu. Teisinės aplinkos supratimas darosi kritiškai svarbus organizacijų teisininkams, kibernetinio saugumo pareigūnams, taip pat ir padalinių vadovams.

Temos: 

•Kibernetinis saugumas: trumpai prisiminkime pagrindus ir principus.

•Kibernetinių grėsmių tipai. Dirbtinio intelekto generuojamos grėsmės. Prevencijos priemonės.

•Darbuotojų pareigos užtikrinant kibernetinį saugumą.

•Kaip suvokti, kokie teisiniai reikalavimai kyla konkrečiai organizacijai kibernetinio saugumo srityje?

•NIS2 direktyvos (jos poveikio rinkai) ir kitų reguliavimo tendencijų pristatymas.

•Kokie kibernetinio saugumo dokumentai yra privalomi organizacijai?

•Organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai. Kibernetinio saugumo rizikų valdymas.

•Organizacijos, jos vadovo teisinė atsakomybė už kibernetinio saugumo reikalavimų nesilaikymą.

•Darbuotojų atsakomybė ir jos ribojimai pagal DK. Kiek rizikuoja darbuotojas, nesilaikydamas kibernetinio saugumo higienos.

•Ką daryti kibernetinio incidento metu? Kaip valdyti krizę. Praktiniai pavyzdžiai.

•Kaip įvertinti organizacijos kibernetinio saugumo lygį? Organizacijos kibernetinio saugumo kultūros svarba. Praktiniai pavyzdžiai ir patarimai.

Darbotvarkė:

9:00-10:30 mokymų sesija

10:30-10:45 pertrauka

10:45-13:00 mokymu sesija

Kaina: 135  EUR  (el. medžiaga ir pažymėjimai įskaičiuota)

Pradžia: 2024-03-14 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI KIBERNETINIS SAUGUMAS ORGANIZACIJOSE: KAIP UŽTIKRINTI TINKAMĄ SAUGUMO LYGĮ IR VALDYTI RIZIKAS? DIRBTINIO INTELEKTO (DI) KURIAMOS GRĖSMĖS IR PREVENCIJOS PRIEMONĖS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586