Apie seminarą:

Emocinis darbo vietos klimatas, kurį darbuotojai vertina teigiamai, aktualus bet kokiai organizacijai, tačiau aktualiausias jis ten, kur darbuotojų psichologinis nusiteikimas labiausiai įtakoja darbo rezultatus. Organizacijos emocinis klimatas – tai psichologinė organizacijos kokybė, kuri atspindi darbuotojų savijautos, emocijų, būsenų ypatumus organizacijoje. Tai yra organizacijos kultūros dalis, o kultūrą kuriame kiekvienas ir visi, todėl kiekvieno indėlis ir asmeninis pavyzdys gali būti lemiamas tam, kokioje organizacijoje dirbsite.

Kiekvienas mokymų dalyvis:

•Susipažins su organizacijos emocinio darbo klimato samprata bei svarba.

•Įgis gebėjimų suvokti ir nukreipti savo emocijas bei asmenines savybes pozityvaus mikroklimato kūrimui įsitraukiant asmeniškai ir paskatinant kolegas.

•Gebės pasinaudoti pasitikėjimo kūrimo įrankiais savo kolektyve.

•Supras savo įtaką organizacijos mikroklimatui.

SEMINARO TEMOS : 1.Organizacijos emocinio klimato samprata ir jį formuojantys veiksniai.

2.Kiekvieno kolektyvo nario emocinės savijautos bei asmeninių savybių suvokimo ir gebėjimo tai tinkamai panaudoti svarba.

3.Kiekvieno darbuotojo įtaka organizacijos mikroklimato formavimui. Ką kiekvienas darbuotojas gali ir ko negali įtakoti?

4.Vadovų įtaka organizacijos mikroklimato formavimui.

5.Pasitikėjimo atmosferos kūrimo svarba organizacijos mikroklimatui.

6.Vidinės motyvacijos svarba.

7.Tradicijų kūrimo vertė.

Mokymų kaina dalyviui: 135 EUR

Pradžia: 2024-01-30 09:00:00
Adresas: Nėra

  NUOTOLINIAI MOKYMAI Emocinio darbo klimato kūrimas įsitraukiant patiems darbuotojams
  • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
  • El paštas : info@apertumas.lt
  • Tel : +37060866739
  • Įmonės kodas : 304975586