PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

• Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos.
• Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje.
• Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.
• Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.

Asmens duomenų naudojimas ir apsauga

• Ką reikėtų keisti dokumentų valdymo praktikoje?
• Kokių dokumentų nebegalima kaupti ir valdyti?
• Darbuotojų informavimas, supažindinimas.

Dokumentų rengimo aktualijos

• Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, pakeitimai.
• Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
• Dažniausios klaidos.

Dokumentų apyvartos organizavimas

• Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas.
• Skaitmeninių kopijų, elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso dokumentai, fotodokumentai.
• Bylų saugojimo terminų pasikeitimai.
• Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.
• Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.
• Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.).

Užbaigtų bylų tvarkymo ir perdavimo į įstaigos archyvą aktualijos.

 Mokymų kaina dalyviui: 95 Eur

Pradžia: 2021-05-12 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586