MOKYMO AKTUALUMAS IR NAUDA:

Tvarkant asmens duomenis viešajame sektoriuje susiduriama su savitais BDAR taikymo iššūkiais: dažnai naudojamos tik viešajam sektoriui būdingos teisėto tvarkymo sąlygos, egzistuoja specifika teikiant bei gaunant asmens duomenis, perkant asmens duomenų tvarkymo paslaugas iš išorės, taikant asmens duomenų saugumo priemones ir pan. Seminaro metu bus aptariami asmens duomenų apsaugos bei tvarkymo niuansai viešajame sektoriuje, įskaitant besiformuojančią praktiką bei tendencijas.

Seminaras skirtas viešojo sektoriaus institucijoms, įmonėms ar įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams, teisininkams, duomenų apsaugos pareigūnams bei visiems kitiems asmenims, kurie savo veikloje tvarko asmens duomenis. –

Kas bus aptarta MOKYMUOSe: 1.BDAR taikymo asmens duomenų tvarkymui viešajame sektoriuje specifika. 2.Teisėto tvarkymo sąlygų pagal BDAR 6 str. 1 d. taikymas viešajame sektoriuje:

– Teisėto tvarkymo sąlygos, kuriomis dažniausiai remiamasi. Jų taikymo atskyrimas ir specifika;

– Ribojimai sutikimui, teisėtų interesų taikymo niuansai ir kiti pavyzdžiai.

1.Asmens duomenų apsaugos principų taikymo viešajame sektoriuje specifika. Ką reikia žinoti apie atskaitomybės principo taikymą.

2.Reikalavimai teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas.

3.BDAR atitikties dokumentai, jų rengimo specifika. Pavyzdžių analizė.

4.Duomenų subjekto (asmens) teisės ir jų įgyvendinimas viešajame sektoriuje. Aktualiausi klausimai ir daromos klaidos. Duomenų subjektų identifikavimas.

5.Reikalavimai asmens duomenų teikimui. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims (advokatams, teisėsaugai ir pan.) niuansai.

6.Asmens duomenų viešinimas. Atvirų duomenų skelbimo niuansai.

7.Duomenų tvarkytojai, jų kontrolė. Paslaugų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, pirkimas iš išorės.

8.Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) ir jo vaidmuo bei funkcijos viešajame sektoriuje. Kaip įvertinti (įsivertinti) DAP veiklos kokybę bei pagrįstumą.

9.Poveikio duomenų apsaugai vertinimas bei teisėtų interesų vertinimas (balanso testas) viešajame sektoriuje.

10.Asmens duomenų saugumo priemonių taikymas viešajame sektoriuje.

11.Sankcijos viešojo sektoriaus įmonėms ir organizacijoms. Ko galima pasimokyti jau dabar?

Kaina: 110  EUR  (el. medžiaga ir pažymėjimai įskaičiuota)

Pradžia: 2021-02-10 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586