Pastarieji įvykiai aprodė, kad gana didelė dalis BDAR pažeidimų įvyksta nesilaikant reikalavimų dėl asmens duomenų saugumo priemonių. Atitikties užtikrinimas taikant asmens duomenų saugumo priemones tapo kertiniu aspektu duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams.

Šiame seminare bus pristatomi BDAR reikalavimai asmens duomenų saugumo užtikrinimui. Bus detaliai paaiškinama kaip duomenų valdytojai ir (ar) duomenų tvarkytojai turėtų užtikrinti atitiktį, kiek tai susiję su asmens duomenų saugumu. Bus analizuojama tiek formali atitiktis (būtini dokumentai, supažindinimas ir pan.), tiek ir tai, kaip faktiškai pakelti organizacijos saugumo kultūrą. Taip pat bus pristatomi tie niuansai, į kuriuos duomenų valdytojai ir (ar) tvarkytojai turėtų kreipti didelį dėmesį, nors praktikoje apie tai dažniausiai nepagalvojama.

Šis seminaras aktualus įmonių / įstaigų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, teisės padalinių darbuotojams, IT padalinių vadovaujantiems darbuotojams ir visiems kitiems kurie savo veikloje susiduria su asmens duomenų saugumo priemonių nustatymu ir (ar) taikymu.

Potemės: 

·BDAR reikalavimai organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms. “Risk based approach” principas ir jo taikymas nustatant saugumo priemones. 

·Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairės dėl saugumo priemonių duomenų valdytojams ir tvarkytojams, jų išaiškinimas. 

·Asmens duomenų ir informacinių sistemų (duomenų srautų) inventorizacija. Inventorizacijos reikšmė nustatant tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. 

·Rizikos vertinimas nustatant asmens duomenų saugumo priemones. Rizikos vertinimo pagrindai (rizikos tikimybės ir poveikio nustatymas).  

·Organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės. Praktiniai pavyzdžiai. Geroji praktika. Blogosios praktikos pavyzdžiai. 

·Techninės asmens duomenų saugumo priemonės. Praktiniai pavyzdžiai. Geroji praktika. Blogosios praktikos pavyzdžiai. 

·Būtini saugos dokumentai, užtikrinant atitiktį BDAR.

·Duomenų tvarkytojų kontrolė užtikrinant asmens duomenų saugumą.

·Santykis su el. informacijos saugos/kibernetinio saugumo reikalavimais. 

·Rekomendacijos darbuotojams dėl saugaus elgesio (elektroninėje) darbo vietoje. 

·Kaip elgtis įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui? Praktinių pavyzdžių analizė ir rekomendacijos.

·Baudos pagal BDAR, susijusios su reikalavimų asmens duomenų saugumo priemonėms nesilaikymu. Ko galima pasimokyti?  ·

Darbotvarkė:

9:00-10:30 mokymų sesija

10:30-10:45 pertrauka

10:45-12:15 mokymu sesija

12:15-13:00 pietu pertrauka

13:00-14:30 mokymu sesija

Kaina: 110  EUR  (el. medžiaga ir pažymėjimai įskaičiuota)

Pradžia: 2021-04-15 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS IR RIZIKOS VALDYMAS PAGAL BDAR
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586