MOKYMŲ TEMOS:

1.Dokumentas  ir elektroninis parašas. Sąvokos teisės aktuose – eIDAS reglamentas, Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.

2.Dokumentų rengimo ir skaitmeninimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Lietuvos Respublikos Archyvų įstatymas ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai.

Teisės aktai:

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje. Lietuvoje taikomas nuo 2016-07-01

LR Dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115,  redakcija 2021-01-01 – 2021-12-31

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai VE-41, V-67, VE-73,  V-100, V-117, V-118, V-152 (nauja red. VE-72), V-156, V-157, kt.

LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001-11-06, Nr.IX-574, aktualūs pakeitimai dėl apskaitos dokumentų, įsigalioję nuo 2021-01-01 ir nuo 2021-07-01

LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas , 2020-11-05 Nr. XIII-3345, TAR, 2020-11-13, NR.23933

LR Finansinės apskaitos įstatymo projektas, Nr.20-10153, reg. 2021-07-15 (jei Seimas iki paskaitos patvirtints, bus atitinkamai – įstatymas)

Dalyvio kaina – 85 EUR (PVM netaikomas)

Pradžia: 2021-10-20 09:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI APSKAITOS DOKUMENTŲ REAGULIAVIMO NAUJOVĖS
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586