Elgesio standartų diegimas pagal Korupcijos prevencijos įstatymą: reikalavimai nuo 2022 metų

Nuo 2022 metų įsigaliosianti Korupcijos prevencijos įstatymo redakcija įpareigos viešojo sektoriaus įstaigas ir įmones vadovautis elgesio standartais. Mokymuose bus aptariama, į ką reikėtų atkreipti dėmesį diegiant šiuos standartus, kokia forma jie galėtų būti patvirtinti, kokios konkrečios priemonės juos gali sudaryti.

Profesinės/tarnybinės etikos samprata ir teisinis reguliavimas

Aptariami įvairiuose teisės aktuose nustatyti privalomi reikalavimai dėl profesinės/tarnybinės etikos bei būdai, kaip juos tinkamai įgyvendinti įstaigoje. Taip pat analizuojama korupcijos ir etikos samprata, kuo (teisės aktais neprivalomos) etikos taisyklės kaip papildomos priemonės galėtų padėti kuriant antikorupcinę aplinką įstaigoje, kaip jas reikėtų diegti.

Elgesio kodekso rengimas: nuo ko pradėti?

Remiantis viešojo sektoriaus įstaigų gerąja patirtimi, bus patariama, nuo ko pradėti rengiant ir diegiant elgesio kodeksą įstaigoje, kokį metodą pasirinkti, aptariami šio kodekso skirtumas nuo kitų vidaus teisės aktų, privalomumo/neprivalomumo pliusai ir minusai. Bus pateikiamas pavyzdinis elgesio kodekso tekstas ir aptariama, į ką kiekviena įstaiga turėtų atsižvelgti kurdama savo elgesio kodeksą, kad būtų užtikrintas jo laikymasis tarp įstaigos darbuotojų.

Kitos antikorupcinio elgesio diegimo priemonės (interesų derinimas, dovanų politika)

Mokymuose bus pristatytos ir kitos priemonės, skatinančios darbuotojų antikorupcinį elgesį – interesų derinimo poreikis ir tvarka, įstaigos kolektyvo antikorupcinių mokymų nauda ir galimos kryptys/metodai, aptariami pagrindiniai kriterijai, kaip atskirti dovaną nuo kyšio bei į ką reikėtų atsižvelgti kuriant įmonės dovanų politiką.

Dalyvio kaina – 110 EUR

Pradžia: 2022-03-04 08:30:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI ANTIKORUPCINIŲ ELGESIO STANDARTŲ DIEGIMAS ĮSTAIGOJE
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586