MOKYMŲ AKTUALUMAS IR NAUDA:

Nuo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo pradžios praėjo 2 metai. Reziumuojant šį BDAR taikymo laikotarpį, galima apibendrinti, kaip formuojasi BDAR taikymo praktika konkrečiais klausimais, kokias klaidas daro duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai, kur dažniausiai pasireiškia neatitiktis BDAR bei kur kyla didžiausios rizikos tiek duomenų subjektams, tiek patiems duomenų valdytojams ar tvarkytojams.

Seminare, naudojant konkrečius pavydžius ir atvejus, bus aptariama besiformuojanti BDAR taikymo praktika, duomenų valdytojų ir tvarkytojų daromos klaidos, rekomenduojama kaip jų išvengti. Po 2 metų BDAR taikymo praktikos bus pateikti aktualūs apibendrinimai. Taip pat bus pristatomos įvairiose ES valstybėse, taip pat ir Lietuvoje paskirtos baudos už BDAR pažeidimus bei aktuali teismų praktika. Bus siūlomi konkretūs sprendimai kaip mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti atitiktį BDAR ir valdyti su tuo susijusias rizikas.

Šis seminaras skirtas tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Seminare laukiami įmonių, įstaigų vadovai/pavaduotojai, duomenų apsaugos pareigūnai, kiti už duomenų apsaugą atsakingi asmenys, IT srities darbuotojais, padalinių vadovai, atsakingi už darbuotojus, kurie tvarko asmens duomenis. –

Kas bus aptarta MOKYMUOSE:

•Ko iš duomenų valdytojų/tvarkytojų tikisi duomenų subjektai ir duomenų apsaugos priežiūros institucijos (Lietuvos atveju –VDAI)?

•Be kokių etapų neįmanoma užtikrinti atitikties BDAR?

•Kokie asmens duomenų tvarkymo principų reikalavimai dažniausiai yra pažeidžiami? Pavyzdžiai ir rekomendacijos.

•Kaip įvertinti ir sumažinti/suvaldyti didžiausias BDAR atitikties rizikas?

•Teisėto tvarkymo sąlygos – daromų klaidų pavyzdžiai ir galima „kaina“.

•Pilkosios zonos, kurios šiai dienai vis dar egzistuoja ir besiformuojanti praktika:

profiliavimas;

tiesioginė rinkodara;

pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus;

duomenų tvarkytojų kontrolė ir kt.

•Kaip efektyviausiai spręsti konfliktines situacijas su duomenų subjektais?

•Klaidos atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimus ir teisėtų interesų vertinimus (balanso testus).

•ES valstybėse skirtų precedentinių baudų atvejų analizė. Aktuali teismų praktika. •Apibendrinimai, diskusijos.

Kaina dalyvio namuose arba darbo vietoje 110 EUR ( medžiaga ir pažymėjimai įskaičiuota)

Pradžia: 2020-11-12 13:00:00
Adresas: Nėra

    NUOTOLINIAI MOKYMAI 2 METAI SU BDAR: KLAIDOS IR PAMOKOS, BESIFORMUOJANTI PRAKTIKA
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586