PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS:

I.„Apšilimas“. Prisistatymas.

Kūrybiška gamybinė užduotis Nr.1.

Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai.

II. Veiksmingas dalinimasis ir keitimasis informacija.

“Biurokratija” ar tvarka – kiek jos reikia?

Darbo organizavimas, siekiant didinti tarpusavio supratimą.

Tikslo – informacijos – žinios supratimo trukdžiai ir jų išvengimas.

Užduotis. Aptarimas, analizė, apibendrinimas.

Lektorė pateikia bendro darbo ir atskirų komandos narių darbo analizę, aptaria dalinimosi informacija kliūtis ir užduoties supratimo „spragas“ konkrečiais darbo organizavimo atvejais. Apibendrinimas ir išvados apie informacijos „neužstrigimo“ galimybes bei grįžtamojo ryšio svarbą.

Veiksmų planas: ką pritaikysime savo darbe?   •

III. Darbo organizavimas atliekant skirtingus vaidmenis komandoje.

Individualus testas.

IV. Darbo organizavimas: nuo planavimo iki kontrolės.

Kaip efektyviau panaudoti savo ir kitų sugebėjimus?

Kūrybiška darbinė užduotis Nr.2.

Kūrybiškos darbinės užduoties Nr.2. aptarimas ir analizė.

V. Darbo planavimo ir organizavimo principai bei metodai.

Rekomendacijos laiko planavimui. Laiko planavimo matricos taikymas.

Darbas su dokumentais.

„Laimėti prieš laiką?“ testas.

IV. Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui.

Kliūtys darbų delegavimo, laiko planavimo, kontrolės procesuose.

Rekomendacijos efektyviems susirinkimams.

Darbo organizavimo ir kūrybiškumo “egzaminas”.

Kūrybiška gamybinė užduotis Nr.3

Mokymų kaina: 125 eur

Pradžia: 2019-12-10 09:00:00
Adresas: Vilnius seminaro vieta tikslinama

    Kūrybiškas ir efektyvus darbo planavimas ir organizavimas
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586