SEMINARO TEMOS (atliekamos užduotys): 1.Pasiruošimas darbui su Valstybės turto informacinės paieškos sistema (VTIPS) (Prisijungimas prie sistemos, Naudotojo informacijos pakeitimas). ●

2. Paieškos vykdymas  VTIPS (Valdomo ir naudojamo nekilnojamojo turto (NT) objektų paieška, Laisvš NT objektų dalių paieška, NT poreikio registravimas, Paieškos pagal poreikš vydymas).

3. Nekilnojamojo turto valdymas VTIPS (Naudojamų NT objektų dalių savybių tiklinimas, Neregistruoto NT objektų duomenų įvedimas).

4. Duomenų pateikimas VTIPS (Apskaitos taško apibrėžimas, Sąnaudų paskirstymo taisyklių apibrėžimas ir pasirinkimas, Sąnaudų duomenų pildymas, pateikimas ir atšaukimas, Kito ruto duomenų pateikimas).

5. Procesai VTIPS (Užduoties peržiūra, Proceso peržiūra paieškoje, Esamos panaudos registravimas, Naudojamos NT objekto dalies pažymėjimas laisva ir perdavimas panaudai, Krepšelio sudarymas, NT objektų išnuomojimo skelbimo sukūrimas).

6. Analizė ir ataskaitos VTIPS (Ataskaitos peržiūra, Ataskaitos paieška, Ataskaitos sukūrimas ir atvaizdavimo keitimas, Ataskaitų vykdymo tvarkaraščio rengimas, Vartotojo vitrinis administravimas.)

Papildomų temų demonstracija Valdomo kabinetinio ploto pateikimo instrukcija. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų žymėjimo instrukcija.

Dalyvio mokestis 125 EUR

Pradžia: 2020-01-24 10:00:00
Adresas: Socialinių mokslų kolegija, Kalvarijų g. 137E, Vilnius

    DARBO SU VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖS PAIEŠKOS SISTEMA (VTIPS) PRAKTINIAI PAGRINDAI
    • Adresas : Gudų g. 15, Vilnius
    • El paštas : info@apertumas.lt
    • Tel : +37060866739
    • Įmonės kodas : 304975586